Komunikaty

ANTYMOBBING: ośmieszanie, poniżanie … jak temu przeciwdziałać Czerwiec 19, 2018

Czytaj całość

REGULAMIN NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI (PROJEKT) Czerwiec 19, 2018

Listopad/grudzień 2017 – Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora za osiągnięcia …
Czytaj

Grudzień 2017 – Oświadczenie dot. stanowiska ZZ w odniesieniu do projektu Regulaminu nagród
Czytaj

Grudzień 2017 – OPINIA ZZ do projektu Regulaminu nagród.
Czytaj: strona 1strona 2strona 3strona 4strona 5

OGŁOSZENIE o KONFERENCJI DELEGATÓW Związku Nauczycielstwa Polskiego w ZUT w Szczecinie Kwiecień 6, 2018

OGŁOSZENIE

W dniu 19 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 14 15
w sali senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
al. Piastów 19, I piętro

Zarząd Uczelniany ZNP w ZUT w Szczecinie
na podstawie § 18 ust. 2 Statutu ZNP w ZUT

zwołuje

KONFERENCJĘ DELEGATÓW

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, ustala się drugi termin w tym samym dniu o godzinie 14 30

Prezes ZNP w ZUT w Szczecinie
(-) Andrzej Grieger

KOMUNIKAT o Konferencji Delegatów Marzec 21, 2018

Sz. Koleżanki i Koledzy!
Zarząd Uczelniany ZNP w ZUT w Szczecinie zwołuje na dzień 19 kwietnia 2018 roku (czwartek) Konferencję Delegatów.

Konferencja odbędzie się w sali senatu Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki al. Piastów 19 o godzinie 14 00.

Komunikaty o Konferencji ukażą się w obiektach ZUT na dwa tygodnie przed planowaną Konferencją.

POROZUMIENIE PŁACOWE Maj 19, 2017

Sz. Państwo. W dniu dzisiejszym zostało podpisane POROZUMIE PŁACOWE pomiędzy Organizacjami Związkowymi (OZ) w ZUT a Pracodawcą. Porozumienie dotyczy podwyżek płac dla pracowników zatrudnionych w ZUT w Szczecinie. Pracodawca uwzględnił żądania OZ, tym samym wszczęty 29.06. 2015 roku spór zbiorowy z Pracodawcą został zakończony.
Szczegóły czytaj: Porozumienie strona 1 (pobierz); Porozumienie strona 2 (pobierz).