Komunikaty

Życzenia Bożonarodzeniowe Grudzień 20, 2017

swieta-2017

POROZUMIENIE PŁACOWE Maj 19, 2017

Sz. Państwo. W dniu dzisiejszym zostało podpisane POROZUMIE PŁACOWE pomiędzy Organizacjami Związkowymi (OZ) w ZUT a Pracodawcą. Porozumienie dotyczy podwyżek płac dla pracowników zatrudnionych w ZUT w Szczecinie. Pracodawca uwzględnił żądania OZ, tym samym wszczęty 29.06. 2015 roku spór zbiorowy z Pracodawcą został zakończony.
Szczegóły czytaj: Porozumienie strona 1 (pobierz); Porozumienie strona 2 (pobierz).

Regulamin nagród dla nauczycieli Grudzień 13, 2016

Propozycje zmian do projektu „Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt”.
Strona 1 (pobierz), strona 2 (pobierz).

Pismo odczytane na Senacie Listopad 29, 2016

Pismo odczytane na Senacie w dniu 28.11.2016 dot. stanowiska ZZ w sprawie trwającego sporu zbiorowego związanego z niewywiązywaniem się Władz Uczelni z realizacji poprawy wynagrodzeń w latach 2013-2015 o 30 % w stosunku do roku 2012.

Czytaj całość w „żółtej zakładce” SPÓR ZBIOROWY Z PRACODAWCĄ (Kom. 15)

List otwarty Prezesa Rady SzWiN ZNP kol. Janusza Raka Wrzesień 30, 2016

List otwarty Prezesa Rady SzWiN ZNP kol. Janusza Raka do Koleżanek i Kolegów.
Rozpoczynający się rok akademicki 2016/2017, stawia przed nami istotne wyzwania, ale jest także szansą na realizację planów zawodowych. …

Czytaj całość