Komunikaty

OGŁOSZENIE o KONFERENCJI DELEGATÓW Związku Nauczycielstwa Polskiego w ZUT w Szczecinie Kwiecień 6, 2018

OGŁOSZENIE

W dniu 19 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 14 15
w sali senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
al. Piastów 19, I piętro

Zarząd Uczelniany ZNP w ZUT w Szczecinie
na podstawie § 18 ust. 2 Statutu ZNP w ZUT

zwołuje

KONFERENCJĘ DELEGATÓW

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, ustala się drugi termin w tym samym dniu o godzinie 14 30

Prezes ZNP w ZUT w Szczecinie
(-) Andrzej Grieger

KOMUNIKAT o Konferencji Delegatów Marzec 21, 2018

Sz. Koleżanki i Koledzy!
Zarząd Uczelniany ZNP w ZUT w Szczecinie zwołuje na dzień 19 kwietnia 2018 roku (czwartek) Konferencję Delegatów.

Konferencja odbędzie się w sali senatu Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki al. Piastów 19 o godzinie 14 00.

Komunikaty o Konferencji ukażą się w obiektach ZUT na dwa tygodnie przed planowaną Konferencją.

POROZUMIENIE PŁACOWE Maj 19, 2017

Sz. Państwo. W dniu dzisiejszym zostało podpisane POROZUMIE PŁACOWE pomiędzy Organizacjami Związkowymi (OZ) w ZUT a Pracodawcą. Porozumienie dotyczy podwyżek płac dla pracowników zatrudnionych w ZUT w Szczecinie. Pracodawca uwzględnił żądania OZ, tym samym wszczęty 29.06. 2015 roku spór zbiorowy z Pracodawcą został zakończony.
Szczegóły czytaj: Porozumienie strona 1 (pobierz); Porozumienie strona 2 (pobierz).

Regulamin nagród dla nauczycieli Grudzień 13, 2016

Propozycje zmian do projektu „Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt”.
Strona 1 (pobierz), strona 2 (pobierz).

Pismo odczytane na Senacie Listopad 29, 2016

Pismo odczytane na Senacie w dniu 28.11.2016 dot. stanowiska ZZ w sprawie trwającego sporu zbiorowego związanego z niewywiązywaniem się Władz Uczelni z realizacji poprawy wynagrodzeń w latach 2013-2015 o 30 % w stosunku do roku 2012.

Czytaj całość w „żółtej zakładce” SPÓR ZBIOROWY Z PRACODAWCĄ (Kom. 15)