Dialog społeczny w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce Listopad 21, 2011

Szanowni Państwo,

ETUCE pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie aktualnym stanem rokowań zbiorowych układów pracy i dialogu społecznego w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce. Według naszych danych polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego całkowicie odrzuciło propozycję układu zbiorowego przedłożoną przez reprezentatywne związki zawodowe KSN NSZZ Solidarność i ZNP. Ministerstwo próbowało uzasadnić swoje stanowisko twierdząc, że rokowania zbiorowe mogą być stosowane jedynie w celu ustalania wysokości wynagrodzeń. Od tego czasu Ministerstwo odmawia spotkania z przedstawicielami związku zawodowego zrzeszającego pracowników szkolnictwa wyższego.

Niniejszym pragnę przypomnieć polskiemu rządowi, że międzynarodowe i Europejskie normy dotyczące rokowań zbiorowych i dialogu społecznego nie ograniczają w żaden sposób zakresu rokowań do ustalania wysokości wynagrodzeń. Według Konwencji MOP nr 98 dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych przedmiot rokowań stanowią „warunki pracy” (Artykuł 4). Rekomendacja MOP nr 291 dotycząca zbiorowych układów pracy precyzuje, że „zbiorowe układy pracy to wszystkie umowy w formie pisemnej określające warunki pracy” (II, 1).

Dialog społeczny jest w Unii Europejskiej powszechnie stosowanym narzędziem w sprawach związanych ze stosunkami pracy na poziomie sektorowym i międzysektorowym, w tym w edukacji. Ponadto zaangażowanie państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Strategii Europa 2020 zakłada znaczące wsparcie rządów krajowych w obszarze edukacji i kształcenia. Szkolnictwo wyższe stanowi najwyższy priorytet, a państwa członkowskie zobowiązane są, aby do 2020 roku 40% ludności czynnej zawodowo posiadało dyplom ukończenia studiów wyższych. Cel ten można osiągnąć jedynie poprzez szeroką współpracę wszystkich zainteresowanych stron z obszaru szkolnictwa wyższego, oczywiście włącznie ze związkami zawodowymi nauczycieli.

ETUCE zwraca się w związku z tym z prośbą do polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby zaangażował się w konstruktywny dialog z KSN NSZZ Solidarność i ZNP w celu szybkiego podjęcia działań na rzecz przerwania impasu w sprawie rokowań zbiorowych w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce.

Z poważaniem,

Martin Rømer

Dyrektor Europejski

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.