Komunikat 1 Luty 18, 2010

W odpowiedzi na prośbę  Pana Rektora prof. dr hab. Włodzimierza Kiernożyckiego, skierowaną do Związku Nauczycielstwa Polskiego  w ZUT, dotyczącą wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Senatu  w sprawie zmian w statucie ZUT,  Zarząd Uczelniany ZNP na posiedzeniu w dniu 17.02.2010 r.  zajął następujące stanowisko. Proponowane zmiany w statucie w obecnej chwili trwania kampanii wyborczej są nie na miejscu i nie mogą zostać zaakceptowane.

Można w przyszłości wrócić do dyskusji w powyższej sprawie, aczkolwiek propozycja wykreślenia zapisu dotyczącego § 26 ust.1 punkt 4 w każdym momencie budzi duże wątpliwości. Natomiast proporcje podziału miejsc elektorskich w kolejnych kampaniach wyborczych, prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie,  powinny być ustalone przed uruchomieniem procedury wyborczej.
/18.02.2010 – prezes ZNP/

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.