Komunikat 5 Marzec 19, 2010

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z dnia 12.03.2010 r. w sprawie projektu zmian w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, zgłoszone przez grupę senatorów PO.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zgłoszonego przez grupę senatorów PO. Projekt ten zmierza do całkowitego podporządkowania państwowych wyższych szkół zawodowych samorządom wojewódzkim. Takie usytuowanie państwowych wyższych szkół zawodowych jest faktycznym naruszeniem samorządności tych uczelni oraz grozi wmieszaniem ich w spory polityczne i personalne, tak często obecne na tym poziomie władzy samorządowej. Istniejące w obecnych zapisach mechanizmy zapewniają wystarczająco dobrą współpracę pomiędzy tymi uczelniami a władzami regionalnymi i nie ma potrzeby eksperymentowania, które grozi znacznym osłabieniem poziomu nauczania i spadkiem rangi PWSZ. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP liczy, że projekt ten zostanie wycofany z prac legislacyjnych, jako wyraźnie szkodliwy dla poziomu szkolnictwa wyższego w Polsce.

(Z mat. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP przygotowała  Anna Górska )

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.