Komunikat 6 Lipiec 8, 2010

Związek ZNP zaniepokojony planowanymi przez Władze Uczelni (l. 2010 – 2011) zwolnieniami pracowników (we wszystkich grupach zawodowych),  których za przyczynę podaje się   trudną sytuację finansową na większości wydziałów oraz od kilku lat malejącą liczbę kandydatów na studia,  Zarząd Związku zwrócił się w dniu 02. lipca 2010 r. pismem do Jego Magnificencji Rektora, którego treść podajemy poniżej.

Zarząd ZNP w ZUT w Szczecinie zwraca się z prośbą do władz Uczelni o uruchomienie procedury negocjacyjnej w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

Porozumienie powinno obejmować zamierzenia Uczelni związane z jej restrukturyzacją

ze szczególnym ujęciem  spraw pracowniczych.

Uważamy, że taka inicjatywa jest konieczna, co potwierdzają informacje uzyskane:

  • na spotkaniu z Panem Rektorem w dniu 25.06.2010 r.,
  • dyskusja nad budżetem Uczelni na rok 2010 w dniu 30.06.2010,
  • informacje od niektórych Dziekanów Wydziałów w ZUT,
  • jak również członków naszego Związku.

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę Zarząd ZNP w ZUT podjął uchwałę na posiedzeniu Zarządu w dniu 30.06.2010 zmierzającą do kompleksowego rozwiązania kontaktów pomiędzy stronami (pracodawca – związek zawodowy) w zakresie spraw pracowniczych na bazie zamierzeń restrukturyzacyjnych.

Dlatego też równocześnie zwracamy się z prośbą o przedstawienie w formie pisemnej skali zamierzeń restrukturyzacyjnych z podziałem na poszczególne grupy pracowników i czasu ich realizacji.

Powyższy materiał zostanie wykorzystany do przygotowania propozycji treści przyszłego porozumienia.

Z wyrazami szacunku

Prezes ZNP

/-/ Andrzej Grieger

Przygot. Anna Górska

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.