Komunikat 7 Lipiec 14, 2010

W dniu 07. lipca 2010 r. odbyło się spotkanie J.M. Rektora prof. dr hab. W. Kiernożyckiego z przedstawicielami związków zawodowych w ZUT w Szczecinie (ZNP i „Solidarność”), na którym przedstawiona została sytuacja w sprawie zamierzeń Władz Uczelni na rok 2010 (od czerwca do grudnia) dot. zasady rozwiązywania umów o pracę z pracownikami ZUT.

Podstawowe kryterium, które zostanie zastosowane przy rozwiązywaniu umów o pracę ze wszystkimi grupami pracowniczymi wynika ze zmniejszającej się liczby godzin dydaktycznych.

Proces w toku, gdyż po zakończeniu rekrutacji pod koniec września 2010 r. jednostki podstawowe w Uczelni będą zobligowane do dokonania kolejnego przeglądu kadr. Ponieważ zjawisko rozwiązywania umów o pracę posiada tendencję wzrostową, związki zawodowe ponownie zwróciły się do Jego Magnificencji o przedstawienie na piśmie skali i czasu w jakim Uczelnia zamierza rozwiązywać umowy o pracę z podziałem na grupy pracowników oraz jednostki, bez imiennego wskazywania poszczególnych osób. Taka informacja ma zostać  przedstawiona związkom zawodowym na początku sierpnia 2010 r.

Niestety, w dalszym ciągu brak jest porozumienia co do ewentualnego  ”okrągłego stołu” – jak powinna wyglądać Uczelnia w perspektywie do 2012 roku, czyli do zakończenia kadencji obecnych władz oraz jakie kierunki działania należy uruchomić, oczekując pierwszych wyników w latach 2013-2015.

Przygot.

/-/ A. Grieger

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.