Komunikat dot. poprawki senackiej nr 76 do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Marzec 29, 2011

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 18 marca br. głosował za odrzuceniem poprawki senackiej nr 76, która stanowiła, że do okresu 8 lat przeznaczonego dla adiunktów na uzyskanie habilitacji, miały być zaliczane lata przepracowane na tym stanowisku przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Bardzo dobrą wiadomością  jest fakt, że Sejm odrzucił poprawkę 76 Senatu i pozostawił zapis  uchwalony przez Sejm, czyli okres 2 lata + 8 lat. Jest to nasz wspólny  sukces, wynikający z akcji, którą kierowaliśmy do Posłów oraz sukces  naszych przedstawicieli na Komisji Sejmowej zwłaszcza Prezesa Janusza
Raka

A.Górska

Źródło: Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Warszawa

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.