Mężowie zaufania

MĘŻOWIE ZAUFANIA Kontakt (tel.wew.)
Administracja Uczelni Maria Kwiatkowska 4621
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Angelika Cieśla 6830
Wydział Budownictwa i Architektury Jerzy Wira 4366
Wydział Ekonomiczny Bożena Balcewicz 6871
Wydział Elektryczny Leon Tarasiejski 5317;5340
Wydział Informatyki Dariusz Jankowski 5520
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 4582
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Aneta Zierke 6197
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Sylwia Machula 6698
Wydział Techniki Morskiej i Transportu 4582
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Marta Major-Godlewska 4243
Instytuty i jednostki międzywydziałowe niemieszczące się w w.w. strukturze Emilia Mądryk -biuro Związku 4582