Negocjacje płacowe w ZUT – 2015 r.

Pismo REKTORA
ZUT/AFE-29/15  z dnia 03.07.2015 traktowane jako „wytyczne” do realizacji zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników ZUT (strona 1, strona 2, strona 3)

Kom. 1. Informacja z MNSzW o dotacji podmiotowych na 2015 r. … (pobierz)

Kom. 2. Informacja z Rady SzWiN ZNP dot. III etapu podwyżek płac (pobierz)

Kom. 3. Protokół z konsultacji Rektora w spr. realizacji zwiększenia wynagrodzeń od 01.01.2015 (strona 1, strona 2, strona 3)

Kom. 4. Związki zawodowe w ZUT – III etap podwyżek płac (pobierz)

Kom. 5. Protokół rozbieżności stanowiska związków zawodowych oraz  Rektora ZUT (w trakcie uzgodnień) (pobierz)

Kom. 6. Związki zawodowe działające w ZUT w Szczecinie wchodzą w SPÓR ZBIOROWY z pracodawcą. (pobierz)
Z uwagi na brak porozumienia w sprawach płacowych, związki zawodowe powiadomiły Jego Magnificencję Rektora, że od dnia 29.06.2015 roku wchodzą w spór zbiorowy z pracodawcą.