Prezydium Zarządu

PREZYDIUM ZARZĄDU UCZELNIANEGO Tel. wew.
Andrzej Grieger prezes Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 6239; 6230
Anna Górska wiceprezes Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych, ul. Papieża Pawła VI nr 1 6230
Leon Tarasiejski wiceprezes Katedra Automatyki Przemysłowej i Robotyki, ul. 26 kwietnia 10 5317
Jan Bursa członek prezydium Katedra Elektrotechnologii i Diagnostyki, ul. Sikorskiego 37 4836
Gabriela Pasturczak członek prezydium Administracja centralna, Dział Organizacyjno-Prawny, al. Piastów 17 4516
Angelika Cieśla członek prezydium  Pracownia Hodowli Koni i Animaloterapii 6831