Rodowód ZNP

W dniu 15 października 2005 roku w Warszawie nastąpiło zjednoczenie ruchu związkowego ZNP.
Federacja ZNP Szkół Wyższych i Nauki oraz Krajowa  Rada Nauki rozwiązały się i  stworzyły
Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
Po 22 letniej przerwie weszliśmy w drugie stulecie Związku jako jednolita organizacja. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników szkolnictwa wyższego i nauki, oświaty i wychowania.

Związek posiada osobowość prawną.