Sąd koleżeński

SĄD KOLEŻEŃSKI Tel. wew.
Elżbieta Filipek przewodnicząca Zakład Chemii Nieorganicznej al. Piastów 42 4573
Sylwia Duchnowska członek Hotel Asystenta, Chopina 51 6495
Anna Sworowska członek Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami, ul. Janickiego 31 6873