Spór zbiorowy z pracodawcą

KOM. 16. Dnia 19 maja 2017 roku zostało podpisane POROZUMIENIE, które kończy spór zbiorowy.
Czytaj: strona 1; strona 2

Kom. 15. Pismo z dnia 28.11.2016 r. skierowane do Jego Magnificencji – Przewodniczącego Senatu, dot. stanowiska Związków Zawodowych w ZUT w sprawie niewywiązywania się Władz Uczelni z realizacji poprawy wynagrodzeń.
Czytaj całość: strona 1, strona 2

Kom. 14. Pismo ZZ w ZUT w Szczecinie z dnia 06.10.2016 r. skierowane do Ministra NiSW w Warszawie dot. stanowiska Związków Zawodowych w ZUT w sprawie zasadności formalno-prawnej i wpływu na stosunki społeczne formuły algorytmicznego podziału dotacji na poprawę wynagrodzeń w latach 2013-2015.

W świetle wykazanych uchybień formalno-prawnych oraz szkodliwości społecznej dla naszej uczelni przeprowadzonego procesu poprawy wynagrodzeń, ZZ oczekują od Pana Ministra wnikliwego rozpatrzenia argumentów zawartych w niniejszym stanowisku oraz rozważenia możliwości zrekompensowania finansowego dla pracowników naszej uczelni, stosowania niekorzystnych kryteriów.
Czytaj całość: strona 1, strona 2, strona 3.

Kom. 13. Pismo Związków Zawodowych do MNiSW z dnia 13.06.2016 dot. spornych kwestii związanych z poprawą wynagrodzeń pracowniczych w latach 2013- 2015 w ZUT w Szczecinie – nierozstrzygniętych dotąd przez strony w ramach trwającego od 29.06.2015 sporu zbiorowego pomiędzy Pracodawcą i Związkami Zawodowymi działającymi w ZUT. (strona 1, strona 2)

Odpowiedź MNSW na pismo ZZ z dnia 13.06.2016. (strona 1, strona 2, strona 3)

Kom. 12. Pismo Rektora z dn. 24.05.2016 r. informujące o zwiększeniu wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników ZUT (pobierz)

Kom. 11. Notatka ze spotkania w dn. 23.05.2016 r. pracodawcy ze związkami zawodowymi (pobierz)

Kom. 10. Komunikat w sprawie zwiększenia wynagrodzeń osobowych dla pracowników ZUT (pobierz).

Kom. 9. Komunikat (pobierz)

Kom. 8. Odpowiedź na pismo Rektora z dn. 04.12.2015; w treści m.in. dążenie Związków Zawodowych do wypracowania i podpisania „klauzuli porozumienia” (strona 1strona 2)

Kom.7. Komunikat dot. wynagrodzeń pracowników (pobierz)

Kom.6. Pismo skierowane do Rektora (strona 1, strona 2).

Kom.5. Odpowiedź  Państwowej Inspekcji Pracy (pobierz)

Kom.4. Pismo związków zawodowych w ZUT informujące pracodawcę o gotowości spotkania w sprawach zawartych w sporze (pobierz).

Kom.3. Pismo od Rektora ZUT zapraszające ZNP do podjęcia rokowań (pobierz).

Kom.2. Pismo organizacji związkowej ZNP w ZUT skierowane do Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Warszawie informujące o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcą (pobierz).

Kom.1. Pismo związków zawodowych skierowane do Rektora ZUT informujące o wejściu w spór zbiorowy (pobierz).