Stanowisko kol. prezesów ZNP Styczeń 19, 2011

W dniu 25 października 2010 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów związków zawodowych uczelni szczecińskich zrzeszonych w Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Warszawie.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele:

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Omówiono sytuację panującą w naszych uczelniach i w szkolnictwie wyższym w Polsce w kontekście przewidywanych zmian ustawowych i przygotowywanych akcji protestacyjnych.

Obok tradycyjnie już chronicznego niedofinansowania szkolnictwa wyższego, problemem dla wielu kierunków jest malejąca rekrutacja lub jej całkowity zanik, np. na studiach odpłatnych (niestacjonarnych).

Szczególne nasze zaniepokojenie wywołuje sytuacja w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, w którym przewiduje się zwolnienia pracowników, w tym również nauczycieli akademickich. Jak wynika m.in. z wypowiedzi prasowych władze uczelni zdają się bagatelizować ten problem traktując szykujące się zwolnienia jako przykrą, lecz niezbędną korektę. Chcą przy tym uniknąć – być może ze względów prestiżowych – formy zwolnień grupowych korzystniejszych, albo raczej mniej niekorzystnych dla pozbawianych środków do życia pracowników.

Należy zrobić wszystko, aby skalę tych zjawisk maksymalnie ograniczyć. Zadaniem uczelni wyższych jest wszak dostarczanie wiedzy i umiejętności. Należałoby się więc zastanowić, jak można pomóc owym teraz zbędnym pracownikom, jak wykorzystać ich potencjał intelektualny, wyposażyć ich w nowe umiejętności i wiedzę, podjąć wysiłek na rzecz ich przekwalifikowania itd. Nie można bowiem ludzi, o wielkim często potencjale intelektualnym, traktować jako zbędnego mienia ruchomego zajmującego cenne nieruchomości.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Szczecińskiego. Omówiono sytuację panującą w naszych uczelniach i w szkolnictwie wyższym w Polsce w kontekście przewidywanych zmian ustawowych i przygotowywanych akcji protestacyjnych. Obok tradycyjnie już chronicznego niedofinansowania szkolnictwa wyższego, problemem dla wielu kierunków jest malejąca rekrutacja lub jej całkowity zanik, np. na studiach odpłatnych (niestacjonarnych). Szczególne nasze zaniepokojenie wywołuje sytuacja w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, w którym przewiduje się zwolnienia pracowników, w tym również nauczycieli akademickich. Jak wynika m.in. z wypowiedzi prasowych władze uczelni zdają się bagatelizować ten problem traktując szykujące się zwolnienia jako przykrą, lecz niezbędną korektę. Chcą przy tym uniknąć – być może ze względów prestiżowych – formy
zwolnień grupowych korzystniejszych, albo raczej mniej niekorzystnych dla pozbawianych środków do życia pracowników. Należy zrobić wszystko, aby skalę tych zjawisk maksymalnie ograniczyć. Zadaniem uczelni wyższych jest wszak dostarczanie wiedzy i umiejętności. Należałoby się więc zastanowić, jak można pomóc owym teraz zbędnym pracownikom, jak wykorzystać ich potencjał intelektualny, wyposażyć ich w nowe umiejętności i wiedzę, podjąć wysiłek na rzecz potencjale intelektualnym, traktować jako zbędnego mienia ruchomego zajmującego cenne nieruchomości. ich przekwalifikowania itd. Nie można bowiem

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.