Zarząd Uczelniany

ZARZĄD UCZELNIANY Tel. wew.
Andrzej Grieger prezes Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 6239; 6230
Anna Górska wiceprezes Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych, ul. Papieża Pawła VI nr 1 6230
Leon Tarasiejski wiceprezes Katedra Automatyki Przemysłowej i Robotyki, ul. 26 kwietnia 10 5317
Gabriela Pasturczak sekretarz Administracja centralna, Dział Organizacyjno-Prawny, al. Piastów 17 4516
Jan Bursa członek zarządu Katedra Elektrotechnologii i Diagnostyki, ul. Sikorskiego 37 4836
Maria Kwiatkowska członek zarządu Administracja centralna, Dział Nauki, al. Piastów 17 4621
Marta Major-Godlewska członek zarządu Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Al. Piastów 42 4243
Małgorzata Łodyga członek zarządu Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 49 5520;  5599
Angelika Cieśla członek zarządu Pracownia Hodowli Koni i Animaloterapii  6831